Bent u ook benieuwd naar onze 5.555ste digitale volger?

 

Naar aanleiding van haar vijfde verjaardag ging Trefpunt Zorg op zoek naar de 5555e intekenaar op de nieuwsbrief. Op 10 november was Trefpunt Zorg op bezoek bij Uitgeverij Vanden Broele in het kader van deze heuglijke prijsuitreiking. Na een bijzonder gastvrije ontvangst door zaakvoerder Tom Vanden Broele en uitgevers Femke De Lameillieure en Stefanie Vanacker, overhandigde Dirk De fauw, voorzitter Trefpunt Zorg en RESOC Noord-West-Vlaanderen, in het bijzijn van de pers met zichtbaar genoegen de geschenken: een boeket bloemen alsook een mand vol bioproducten van Boer Bas voor prijswinnaar Stefanie. Vervolgens mochten Stefanie en Femke in een openhartig gesprek hun ervaringen met Trefpunt Zorg delen en de plannen van Uitgeverij Vanden Broele m.b.t. de zorgsector toelichten.

dsc_6237

Sofie Van Hecke (Trefpunt Zorg): Uitgeverij Vanden Broele is al enkele jaren partner van Trefpunt Zorg. Wat is de meerwaarde voor jullie bedrijf en welk voordeel heeft dit netwerk al opgeleverd?

Stefanie: Persoonlijk heb ik Trefpunt Zorg leren kennen via een recent congres rond HR, wat voor mij een uitstekende gelegenheid was om HR-praktijken – en dan heel specifiek de organisatie van zelfsturende teams – in de kijker te zetten. Heel concreet is de meerwaarde van het partnerschap in Trefpunt Zorg voor ons dat het de perfecte gelegenheid biedt om ons aanbod qua zorg (beter) bij het doelpubliek te brengen. Het leuke aan die dag was zeker ook het netwerken: dat gaf mij de gelegenheid kennis te maken met mensen die ik nooit eerder had ontmoet en tevens om een aantal van onze auteurs terug te zien. Maar vóór dat event wisten we al van Steven Houbrechts – die voorheen instond voor de contacten met Trefpunt Zorg – dat de samenwerking tussen Vanden Broele en het door jullie uitgebouwde netwerk altijd heel goed is verlopen. Bij deze wil ik uit ervaring trouwens graag vermelden dat Trefpunt Zorg met zijn nieuwsbrief de doelgroep zeker bereikt: we werden nl. al gecontacteerd i.v.m. publicaties van onze uitgeverij.

Sofie: Trefpunt Zorg bestaat 5 jaar en hecht van bij de start erg veel belang aan input van de partners, zowel qua thema’s als qua uitbouw. Hebben jullie tips om de werking nóg te versterken?

Stefanie en Femke: De ingeslagen weg verder bewandelen! De feiten spreken immers voor zich: de events die jullie organiseren mogen zich altijd verheugen in een grote opkomst. Zo bleek op 20 oktober jl. duidelijk de nood aan een dergelijk HR-congres. Dat het team van Trefpunt Zorg zo veel enthousiasme uitstraalt, bepaalt ontegensprekelijk voor een groot deel mee het succes: de samenwerking en de georganiseerde events verlopen steeds in een aangename, losse en toegankelijke sfeer.

Sofie: Welke publicaties en/of diensten biedt Vanden Broele aan de zorgsector?

Femke: Uitgeverij Vanden Broele verzorgde altijd wel al publicaties rond welzijn en zorg, maar nu zetten we volop in op de uitbreiding van dit fonds. Laat mij dit illustreren met een concreet voorbeeld. Het tijdschrift ‘OCMW Visies’, dat vier keer per jaar verschijnt, kreeg een rebranding: niet enkel heeft deze periodiek nu een andere titel (‘Viewz’), ook inhoudelijk doen we er méér mee. De bestaande combinatie van wetenschappelijke artikelen en praktijkvoorbeelden blijft, maar verbreden we voortaan. VIEWZ staat voor Visie en Expertise in Welzijn en Zorg en dat willen we op verschillende niveaus waarmaken. De inhoudelijke verdieping vertaalt zich in onderwerpen zoals zorgpraktijk, ouderen- en jongerenzorg, armoede-problematiek… En waar we ons vroeger in hoofdzaak richtten tot OCMW’s en lokale besturen, breiden we nu de doelgroep uit: centra voor geestelijke gezondheidszorg, diensten voor verpleegzorg, welzijns- en zorgcentra… kortom, de gehele zorgmarkt. Deze benadering past in het thema van geïntegreerde zorg. Het lokale sociale beleid blijft het hoofdonderwerp, maar wordt breder ingevuld; daartoe zullen we, stapsgewijs, de redactieploeg uitbreiden en versterken.
‘Viewz’ is vanaf nu ons overkoepelend merk voor welzijn en zorg. Ons doel is om noodzakelijke informatie tot bij onze eindgebruiker te krijgen, onder welke vorm dan ook. En die vorm, dat zijn o.a. opleidingen, publicaties, het tijdschrift, maar ook informatie op ons online kennispunt. Alle informatie wordt gebundeld op één plaats: www.connect-to-viewz.be. Wat de publicaties betreft publiceren we praktijkgerichte boeken die zich hetzij naar beleidsmensen, hetzij naar zorgverleners richten. Een kleine greep uit onze publicaties: ‘Een woonzorgzone loont!’; ‘Sociale Landkaart’; ‘Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden’; …  Maar we hebben ook minder klassieke producten. ‘TOBIT’ is daar een mooi voorbeeld van: een mapje met kaarten waarop levensvragen staan en die bedoeld is voor mensen die werkzaam zijn in de ouderenzorg. Dit soort praktische gebruiksinstrumenten is een van de pistes waar wij verder op willen werken.

Eén ding is zeker: dit is een fonds dat volop aan het groeien is. Want we merken inderdaad, zoals je aangeeft, een groeiende interesse voor publicaties rond welzijn en zorg, vandaar de uitbouw van het fonds.

dsc_6264

Stefanie: Bovendien leggen wij een extra focus, omdat “zorg” duidelijk een markt in beweging is, waar veel nieuwe initiatieven worden opgezet. Tevens is de realiteit dat de sector soms negatief in de pers komt: Uitgeverij Vanden Broele wil daar iets positiefs tegenover zetten, want de ervaring is dat er zeer veel geëngageerde èn zeer gedreven mensen in de zorg werken. Bovendien is dat een sector die heel veel van de werknemers vergt: dat blijkt bij events uit gesprekken tijdens de netwerkmomenten. Wat trouwens eveneens een belangrijk aspect in de werking van Trefpunt Zorg is: deelnemers kunnen tijdens events eens hun hart luchten, ervaringen delen, steun opdoen bij elkaar.

Sofie: Verzorgt Uitgeverij Vanden Broele ook opleidingen voor de zorgsector? Daar is immers frequent vraag naar.

Femke: Wij organiseren nu al regelmatig opleidingen, maar in de toekomst willen we daar nog meer werk van maken. Opleidingen organiseren hangt af van thema’s waar vraag naar is en/of de link met een publicatie. De bedoeling is daar in 2017 nog meer lijn in te krijgen. We voorzien (o.a.): een opleiding ‘Kwaliteit in de zorg’, over het begeleiden van teams voor patiënten en familie (gelinkt aan de publicatie ‘Beter in team’); een opleiding over hoe kwaliteit meten en daar met het beleid op inspelen; power workshops rond emotionele intelligentie; een project over hoe intervisie-momenten in de sociale sector beter laten verlopen; …

Stefanie: De intentie is om in te zetten op zorg in de brede zin des woords.

Sofie: Trefpunt Zorg zet in op zorg in alle mogelijke facetten: preventieve gezondheidszorg, gezonde voeding en levensstijl, voldoende bewegen… Hoe “gezond” zijn de medewerkers bij Uitgeverij Vanden Broele?

Stefanie: Dit is een zeer gezond bedrijf. Ik som op: maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat hoog in ons vaandel geschreven; voor mensen die ’s middags gaan sporten is er in ons gebouw een douche; we hebben hier de Testcaravaan gehad (proefproject elektrische fietsen); personeelsleden die met de fiets komen ontvangen een fietsvergoeding; … . In 2002 won Uitgeverij Vanden Broele al de prijs van “mensvriendelijk bedrijf”, wat zeker verdiend is . Er is mogelijkheid tot flexibel werken en telewerk; er worden fairtradeproducten aangekocht; maandelijks is er een fruitmand met lokale, dus milieuvriendelijke producten… Uitgeverij Vanden Broele is een familiebedrijf en dat voel je nog steeds. In totaal werken hier 25 mensen, wat personeelsbeleid op maat mogelijk maakt. Wenst de medewerker een beter evenwicht tussen de werk en gezinssituatie, dan gaan we samen op zoek de meest geschikte oplossing voor mens en bedrijf. Ook de gemeenschappelijke events met de personeelsleden van de andere bedrijven van Groep Vanden Broele: soep maken; speeddate met de collega’s tijdens de nieuwjaarsreceptie… zorgen voor de nodige sfeer.

dsc_6249

Sofie: Afsluitend nog enkele kennisvraagjes… 
Hoeveel partners telt Trefpunt Zorg op heden: 91 / 88 / 75?
Stefanie: 91.
Onze nieuwsbrief wordt gemiddeld voor 15%, 25%, 30% geopend?

Stefanie: 30% en dat hoeft niet te verwonderen, want die nieuwsbrief is inhoudelijk zeer sterk, vandaar het succes. Die ratio van 30% is echt wel hoog, normaal is dat gemiddeld 10%! Het integreren van foto’s vormt duidelijk een meerwaarde.

Femke: Het is inderdaad formidabel dat jullie zo veel mensen bereiken met een nieuwsbrief die enkel via digitale weg wordt verspreid! Daaruit blijkt duidelijk dat jullie keuze qua onderwerpen heel nauwgezet gebeurt.

Hoeveel evenementen organiseren wij in 2016 (incl. events als communicatie-partner): 12, 15, 17?
Stefanie: 17.

Bedankt voor deze fijne woorden en nogmaals proficiat, want je scoort ook op alle vragen!

 

Interview: Sofie Van Hecke (stafmedewerker Trefpunt Zorg) en Paul Godderis (secretaris RESOC Noord-West-Vlaanderen & Trefpunt Zorg).
Ontdek hier de foto’s!

 

Ook de pers was erbij! Lees de nieuwsberichten van Het NieuwsbladDe Zondag, De Streekkrant en Krant van West-Vlaanderen!

Wil u graag meer weten over de werking en samenwerkingsmogelijkheden met Uitgeverij Vanden Broele? 

Stefanie Vanacker – 050 64 28 16 / 0478 58 83 83 – stefanie.vanacker@vandenbroele.be

Femke De Lameillieure – 05 64 28 13 / 0495 63 50 65 – femke.de.lameillieure@vandenbroele.be

www.vandenbroele.be

Deel dit nieuwsbericht: twitterlinkedin