Trefpunt Zorg, Resoc Noord-West-Vlaanderen, Perspectief en Trefpunt Tewerkstelling Kansengroepen organiseerden op 06/12 het zorgsymposium ‘Zorg en sociale economie in tandem’. Het symposium lokte 120 geïnteresseerden naar Middelkerke.

Onze provincie, en de regio Noord-West-Vlaanderen in het bijzonder, beschikken over een sterke zorgsector én een performante sociale economie. Desalniettemin stellen we vast dat hun onderlinge samenwerking minder uitgesproken is in vergelijking met de wisselwerking tussen de sociale economie en de harde sector. RESOC-voorzitter Dirk De fauw sloeg in zijn inleiding dan ook nagels met koppen door te stellen dat de tijd rijp geworden is om een versnelling hoger te schakelen inzake de samenwerking tussen zorg en sociale economie.

De wisselwerking zorg en sociale economie vier keer anders

Vier panelgesprekken gingen elk vanuit een andere invalshoek na hoe er meer sociale tewerkstelling kan gerealiseerd worden in de zorgsector, en dit in het bijzonder in tandem met de sociale economie.

Het eerste panel met Geert Grillet (4werk), Saskia Verelst (Duinhelm), Christophe Allaert (AZ Damiaan) en Koen Dalle (Ter Dreve) betreffende de meerwaarde die sociale tewerkstelling kan bieden in de zorgsector door het opnemen van facilitaire taken, toonde dat er heel wat mooie samenwerkingen bestaan tussen zorgorganisaties en maatwerkbedrijven. Vele van deze banden zijn op vandaag eerder organisch gegroeid en de samenwerking verloopt nog vaak ad hoc. Geert Grillet wees hierbij op het belang van meer structurele netwerking en samenwerking tussen zorg en sociale economie: een duidelijk signaal naar de initiatiefnemers van dit zorgsymposium. De persoonsvolgende financiering, aldus Koen Dalle & Saskia Verelst, bezorgt alvast meer regelruimte aan heel wat zorgorganisaties om deze samenwerking mogelijk te maken.

In het daaropvolgende panel omtrent het potentieel van sociale tewerkstelling in de thuiszorgsector kwamen Christine Beke (Gemeente Oostkamp), David Rotsaert (Sesam vzw), Heidi Detailleur (VIVES) en Lucas Vandendriessche (Sociaal Huis Oostende) aan het woord. Uit dit gesprek blijkt dat er bij heel wat zorgorganisaties nog steeds onwetendheid of koudwatervrees bestaat over de mogelijkheden van de sociale economie om een aantal zorg-gebonden taken op te nemen. Professionele thuiszorgverleners staan vaak onder grote tijdsdruk. Het inzetten van kansengroepen in de thuiszorg zou in die zin aanvullend kunnen werken teneinde een meer warme, aanwezige en duurzame dienstverlening te kunnen garanderen. Er werd hierbij in het bijzonder gewezen op de mogelijke rol van sociale tewerkstelling om de vereenzaming bij de toenemende ouderen-populatie aan te pakken. Het buurtzorg-project van Sociaal Huis Oostende is alvast een goede stap in deze richting.

Onder het motto ‘toerisme voor allen’ namen Tamara Desmet (Middelpunt), Rosa Nuytten (Rode Kruis Vlaanderen) en Stefaan Gheysen (Westtoer) tijdens een derde panelgesprek de relatie tussen sociale economie en zorgtoerisme onder de loep. Gastvrouw Tamara Desmet toont met Middelpunt, waar de meerderheid van de medewerkers doelgroepmedewerkers zijn, alvast het goede voorbeeld. West-Vlaanderen, en de Kust in het bijzonder, scoren op vlak van herstelverblijven en dergelijke heel goed, maar het aanbod aan zorgtoerisme staat nog veeleer in de kinderschoenen. Er schuilt echter heel wat toekomstmuziek in deze economische niche, aldus Stefaan Gheysen. De babyboomgeneratie spendeert in vergelijking met hun zuinige voorgangers veel meer geld aan hun vakantiebehoefte. Deze babyboomgeneratie wordt echter steeds ouder: de zorgvraag in combinatie met vakantie zal in deze context alleen maar toenemen.

Het laatste panel spitste zich toe op de coaching en opleidingstrajecten bij sociale tewerkstelling. Bram Lievrouw (VDAB), Sofie Meeuws (Jobcentrum), Romy Petitjean (AZ Sint-Lucas Brugge) en Hans Declercq (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende) concludeerden dat de West-Vlaamse arbeidsmarkt over heel wat talent beschikt, maar dat niet iedereen in de klassieke vacatures past. Mits goede coaching kunnen ook  mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt optimaal ingezet worden. Daarnaast mogen de organisaties zelf ook niet uit het oog verloren worden, want ook zij hebben over het ganse traject goede coaching en begeleiding nodig.

De voorzitter van Perspectief, Michel Vincke, vatte deze boeiende voormiddag samen door de symboliek van de tandem te verduidelijken: “Het rijden op een tandem lijkt op het eerste zicht niet eenvoudig, maar eens ermee vertrouwd fietst men samen naar eenzelfde doel. De tandem laat niemand achter.”

 

De foto’s van fotografe Silvie Bonne zijn hier te vinden.

Deel dit nieuwsbericht: twitterlinkedin