UITNODIGING voor deelname aan traject ‘(boven)lokaal zorg- en welzijnsbeleid’ – januari, februari, maart 2018 

Binnen een bijzonder partnerschap nodigen Regionaal Welzijnsplatform Noord-West-Vlaanderen, RESOC Noord-West-Vlaanderen, Sociaal Huis Oostende, OCMW Brugge en Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt Data en Analyse) u van harte uit om mee te schrijven aan oplossingen voor uitdagingen binnen de zorg- en welzijnssector!

We verkennen samen met u het zorg- en welzijnswerkveld. Namelijk:

  1. Welke uitdagingen kunnen we gezamenlijk aanpakken? Wat kunnen we van elkaar leren? Waar zit de win-win?
  2. Welke uitdagingen pakken we best lokaal aan en wat bestaat reeds? Hoe (anders) verbinden?
  3. Welke uitdagingen vergen een Vlaamse of federale aanpak? Hoe signaleren we dit het sterkst aan onze overheden?

Dit traject heeft als doel: samen zoeken naar prioriteiten en opportuniteiten op vlak van zorg en welzijn in onze regio.

Het Regionaal Welzijnsplatform NWVL zet vijf thematrajecten op:

  1. Zorg – wat is goede zorg?
  2. Ontwikkelingskansen garanderen – wat betekent ‘maximale ontwikkelingskansen’ geven?
  3. Ontwikkelingskansen garanderen in opleiding en tewerkstelling – wat is goede opleiding en tewerkstelling?
  4. Wonen – wat betekent het recht op duurzaam wonen?
  5. Financiële weerbaarheid – wat betekent financiële weerbaarheid?

Om dit traject te doen slagen heeft het Welzijnsplatform u nodig.

Men richt zich tot stafmedewerkers, diensthoofden lokale besturen, ervaren basiswerkers die ook een bredere scoop kunnen hanteren, beleidsgemandateerden, beleidsmedewerkers,.. Belangrijk is een diverse vertegenwoordiging in regio en regionale actoren om de kruisbestuiving in de startblokken alle kansen te geven.

Wanneer? 

Men start eind januari om eind maart 2018 af te ronden. Aansluitend wordt een inspiratienota opgemaakt die een vertaling geeft van de gelopen trajecten en een aanzet kan geven voor partners in de regio i.v.m. regionale/lokale keuzes.

Inschrijven?

Via deze inschrijf-link kunt u uw naam opgeven. Dit is mogelijk tot dinsdag 24 januari 2018 (vóór 12 uur). Een tendensennota wordt verstuurd naar alle deelnemers in voorbereiding op de thematrajecten. Als deelnemer mag u voor meerdere thema’s inschrijven. Om het proces alle kansen te geven, rekent men op een maximale aanwezigheid van deelnemers.

Locatie: Streekhuis Kasteel Tillegem.

Meer info?

Bekijk alle informatie via deze link.

Contactpersoon

Nele Welvaert, coördinator Regionaal Welzijnsplatform NWVL
0472 53 39 51 – info@welzijnsplatform.be

Deel dit nieuwsbericht: twitterlinkedin