In het kader van de projectoproep van Minister Lieten inzake proeftuin zorginnovatieruimte, dienen OCMW Brugge, OCMW Kortrijk en OCMW Oostende samen een dossier in. Met deze samenwerking wil men ouderen op geïntegreerde wijze langer kwalitatief kunnen laten thuiswonen. Innovatieve woonaanpassing, empowerende zorg en het inzetten van de wijk zijn hierbij de speerpunten.

Voor het aansturen van de uitvoering van dit dossier, wordt een gebruikerscommissie voorzien die bestaat uit transsectorale zorgverstrekkers, zorggebruikers, mantelzorgers en bedrijven. De leden van deze gebruikerscommissie engageren zich om actief mee te werken aan de ontwikkeling van innovatieve ideeën en om na afloop het resultaat maximaal te benutten.

Geïnteresseerde organisatie en bedrijven vinden meer informatie over het project en de gebruikerscommissie in volgend document: intentieverklaring gebruikerscommissie

Deel dit nieuwsbericht: twitterlinkedin