In4care is het innovatieplatform voor en door de zorgsector. In4care staat voor innoveren, interfacen, incuberen en investeren.
  • Innoveren: Doelstelling is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van zorginstellingen, innovatieve oplossingen aan te bieden.
  • Interfacen: In4care wil een interface zijn voor partners binnen de bedrijfs- en/of academische wereld, die de projecten (helpen) realiseren.
  • Incuberen: Men wil de omslag van succesvolle ‘proof of concept’ projecten naar succesvolle ondernemingen mogelijk maken; dit door inzet van een geïntegreerd pakket diensten.
  • Investeren: In4care beschikt over historisch opgebouwde middelen en wil deze aanwenden als hefboom om bijkomende financieringsbronnen aan te spreken.
In4care is een ledenorganisatie voor en door de zorgsector: ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en kindzorg.

Samen met deze partner organiseren wij op 13 april het event ‘in4care on tour‘. In onze volgende nieuwsbrief leest u daar meer over!

Deel dit nieuwsbericht: twitterlinkedin