De opleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen van Howest focust op preventie van gezondheidsproblemen en het stimuleren van het algemeen welzijn op individueel, groeps-, organisatorisch als maatschappelijk niveau. Eén van de niches waarop de opleiding inzet, focust op het creëren van een gezond beleid in organisaties. Dit betreft niet enkel, beweging, voeding, rookbeleid, echter alsook omgevingsfactoren zoals ergonomie, temperatuur, etc. In de media komt de topic ‘verlichting’ steeds vaker aan bod in functie van ons algemeen welzijn en functioneren. Een onvoldoende aangepaste verlichting in kantoren, organisaties en scholen kan er toe leiden dat mensen zich slechter kunnen concentreren, sneller vermoeid zijn, meer stress hebben etc. De laatste tijd zien we een enorme trend in wetenschappelijk onderzoek naar het effect van licht op het functioneren. Hierbij wordt voornamelijk de term ‘Human Centric Lighting‘ (verlichting met een positief effect op het menselijk functioneren) te pas en te onpas gebruikt, zonder dat men zich echt bewust is van wat het inhoudt en wat de effecten zijn. Het is ook enorm complex. Er zijn zoveel verschillende aspecten die op elkaar afgestemd moeten worden dat een kwalitatieve implementatie enorm veel kennis en voorbereiding vraagt. We zien ook dat de effectiviteit van human centric lighting nogal snel in vraag gesteld wordt en dat de return on investment bovendien (nog) moeilijk kwantificeerbaar is waardoor de kostprijs nog al te vaak primeert in het beslissingsproces ten nadele van het welzijn. Nochtans is de technologie rijp om effectief licht te gebruiken in functie van de bevordering van het welzijn en het voorkomen van gezondheidsgerelateerde problemen.

Human Centric Lighting omvat tal van aspecten en zoekt naar een balans tussen de visuele, emotionele en biologische effecten van licht op de mens. Daarbij worden zowel zichtbare effecten in rekening gebracht als niet-beeldvormende aspecten zoals de impact op ons slaappatroon, onze productiviteit, ons gemoed, enzovoort. Niet alleen moeten al die dingen grondig onderzocht worden, ze moeten ook steeds ten opzichte van elkaar afgewogen worden, en dat in functie van de specifieke vereisten van de omgeving.

Samen met het Laboratorium voor Lichttechnologie van de KU Leuven Technologiecampus Gent wil de onderzoeksgroep van de opleiding Toegepaste gezondheidswetenschappen binnen Howest in samenwerking met Groen Licht Vlaanderen vzw een TETRA-project indienen om te werken rond het optimaliseren van Licht  & Welzijn (deadline 23/01/2018). Voor het tweejarig project is 92.5% subsidie mogelijk bij VLAIO.

Binnen dit project gaat Howest praktijkrelevant onderzoek doen betreffende drie verschillende cases, om zo aanbevelingen en best practices te kunnen uitwerken voor zowel bedrijven die zich specialiseren in de ontwikkeling van verlichting, verantwoordelijken die lichtbronnen implementeren in organisaties, organisaties die bijdragen tot sensibilisatie alsook eindgebruikers. Gezien welzijn hier centraal staat, wordt gefocust op volgende thema’s:

–        Casus kantoorgebouwen

Zeer regelmatig wordt binnen organisaties advies gevraagd aan preventieadviseurs betreffende verlichtingsgerelateerde ‘klachten’ van werknemers. Vaak situeert het probleem zich tot a) een te lage verlichtingssterkte, b) te grote contrastverschillen, c) verblinding d) snel vermoeid geraken van de ogen. In het onderzoek wordt gekeken naar op welke manier de verlichting in kantoorgebouwen kan geoptimaliseerd worden.

–        Casus zorgbehoevende senioren

Senioren die verzorging vereisen hebben een groot risico dat de dagelijkse verlichtingscondities niet voldoen om hun slaap/waak-ritme te ondersteunen met als mogelijkse gevolgen: slaapproblemen met de daarbij horende gevolgen, slaperig en minder actief overdag, snellere mentale en fysieke achteruitgang, grotere kans op depressie. Het groter risico ontstaat, omdat op latere leeftijd meer lichtinval op het oog nodig is voor eenzelfde effect als op jongere leeftijd, omdat hulpbehoevenden zich minder buiten begeven en omdat de verlichtingsinstallatie vooral ontworpen is om net voldoende te kunnen zien als het buiten donker is. Het onderzoek gaat na hoe de omgeving binnen zorgtehuizen kan worden geoptimaliseerd in functie van verlichting om positieve effecten op de gezondheid te verkrijgen.

–        Casus ziekenhuis

Ziekenhuispatiënten hebben een groot risico dat de dagelijkse verlichtingscondities niet voldoen om hun slaap/waak-ritme te ondersteunen met als mogelijkse gevolgen: slaapproblemen met de daarbij horende gevolgen, slaperig en minder alert overdag, trager herstel. Het groter risico ontstaat omdat de patiënten vaak bedlegerig zijn of te weinig tijd spenderen uit hun bed.

Bij de verpleging is er een groot aantal mensen die ook regelmatig nachtwerk doet. De verlichtingscondities gedurende de nacht kunnen de melatonine onderdrukken. Enerzijds geeft dit een verstoring van het hormonaal ritme met de daarbij horende problemen zoals o.a. slaapproblemen, concentratiestoornissen, gemoedsstoornissen. Er wordt nagaan hoe de omgeving binnen ziekenhuizen kan worden geoptimaliseerd in functie van verlichting om positieve effecten op de gezondheid te verkrijgen.

 

Howest en de projectpartners zijn nog op zoek naar een aantal partners die ons hierin vanuit hun expertise en/of financieel een duwtje in de rug kunnen geven. Investeert uw organisatie mee voor een beter visueel comfort en welzijn?

Meer informatie en alle toetredingsvoorwaarden vindt u hier.

Deel dit nieuwsbericht: twitterlinkedin