Eind vorige maand ontving je van Trefpunt Zorg de nieuwsbriefspecial ‘Zorg voor Instroom’ in je mailbox. De mailing liet je kennismaken met verschillende toeleiders en instroominstrumenten voor het aanwerven van anderstaligen met een migratieachtergrond. We kregen heel wat geëngageerde reacties op de special. Via deze belichten we graag nog twee extra kanalen:

Agentschap Integratie & Inburgering begeleidt organisaties om werk te maken van cultuursensitieve zorg. Eveneens ondersteunt het agentschap via onder meer sociale tolken, de communicatiewaaier en een uitgebreid vormingsaanbod anderstalige personeelsleden en cliënteel. Verder maakt het agentschap je wegwijs bij juridische kwesties en diplomagelijkschakeling.
Meer weten over het aanbod van Agentschap Integratie & Inburgering en bij welke contactpersoon je terechtkan? Klik hier.

Partners ZoWe verpleegkunde en VDAB bieden met ‘Zorgportaal‘ een eerste en tweede module verpleegkunde aan met extra ondersteuning voor studenten uit kansengroepen. De reguliere lessen, vakken en praktijk worden aangevuld met extra ondersteunende lessen, individuele begeleiding en coaching. Kom er via deze link alles over te weten.

Deel dit nieuwsbericht: twitterlinkedin