Het Vlaams welzijns- en zorgbeleid wordt grondig hertekend. We maken een belangrijke omslag van een aanbodgefinancierd naar een vraaggestuurd systeem. De sector voor personen met een beperking (VAPH) geeft het voorbeeld met de invoering van het persoonsvolgend systeem, waarbij de zorgvrager vanaf 01/01/2017 een persoonsvolgend budget ontvangt om de eigen zorg in te kopen. Zo krijgt hij meer kansen om de regie over het eigen leven in handen te nemen. In het breder kader van de vermaatschappelijking van de zorg zit dit er ook voor andere subsectoren aan te komen.

Deze verandering gaat breed en heeft haar impact. Dit betekent dat de sociale ondernemer dient in te spelen op de wisselende noden van zijn cliënten en een vraaggestuurd personeelsbeleid moet invoeren. Belangrijke keuzes moeten gemaakt worden waarbij een goede voorbereiding het halve werk is. Maar hoe pakt u dit binnen uw zorginstelling het best aan? Met welke bedreigingen dient u rekening te houden? Welke mogelijkheden biedt dit nieuwe systeem?

Onze VAPH-partners doorlopen een boeiend parcours en bieden u de mogelijkheid om er op 9 februari samen over in dialoog te gaan. Plenair schetst Jos Theunis, afdelingshoofd financiering en zorgplanning bij VAPH, deze belangrijke omslag. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid u tijdens rondetafelgesprekken te verdiepen in deze thematiek en boeiende discussies te voeren met VAPH-voorzieningen, arbeidsmarktspecialisten, overheid en zelfs een individuele gebruiker.

Doelgroep:

Directie, staf- en beleidsmedewerkers uit zorg en lokale besturen.

Programma:

16.30 u. Ontvangst
17.00 u. Verwelkoming door Sofie Van Hecke, stafmedewerker Trefpunt Zorg
17.05 u. Wegwijs in de persoonsvolgende financiering door Jos Theunis, afdelingshoofd financiering en zorgplanning bij het VAPH
17.35 u. De zorgvrager aan het stuur: over opportuniteiten en intersectoraal samenwerken door Dirk De fauw, voorzitter Trefpunt Zorg
17.45 u. Inleiding dialoogsessies door Sofie Van Hecke, stafmedewerker Trefpunt Zorg
17.50 u. Tafel met de VAPH-sector! Keuze uit 15 thema’s
19.45 u. Netwerking met een hapje & een drankje

Thema’s:
Kies uit onderstaande lijst de 4 rondetafels die u wenst te volgen

 1. De omgekeerde intake: hoe gaan we als zorgaannemer om met goed geïnformeerde cliënten met een persoonsvolgende budget op zak? – D.O.P.
  door Geert D’haene, directeur D.O.P.
 2. Begeleiders en zorgkundigen samen aan het werk, hefboom of bedreiging? – De Lovie
  door Bart Schotte, afdelingsverantwoordelijke woonondersteuningsprojecten regio Ieper
  & Chantal Vanzieleghem, sectorverantwoordelijke Familiehulp
 3. Al goed en wel, maar wat denkt de individuele gebruiker ervan? – D.O.P.
  door een individuele PAB-gebruiker
  & Nele Welvaert, coördinator Regionaal Welzijnsplatform Noord-West-Vlaanderen
 4. Blijven hulpverlenen met goesting in snel veranderende tijden – Duinhelm & Ter Dreve
  door Jo Jespers, Hefboom
  & Cellini De Langhe, interne ESF-veranderingsadviseur Ter Dreve
  & Katy Verstraete, teambegeleider Duinhelm
 5. Persoonsvolgende financiering en haar impact op de arbeidsmarkt? – VDAB
  door Magali Corion, provinciaal accountmanager social profit, lokale besturen, onderwijs
  & Ingrid Foulon, kennisbeheer social profit centrale diensten
  & Pieterjan Soens, kennisbeheer social profit centrale diensten
 6. Het WZC, ook een goede oplossing voor oudere personen met een beperking? – Ons Huis
  door Etienne Clevers, directeur Ons Huis
 7. PVF: voor iedereen een zegen? – UNIE-K & Maria Ter Engelen
  door Chris Govaert, directeur zorg UNIE-K
  & Marc Devreese, directeur zorg zorgcentrum Maria ter Engelen
 8. Een organisatie in verandering: een uitdaging om je anders te organiseren! – Mariënstede
  door Lieven Detavernier, directeur Mariënstede
 9. Huidige competentieprofielen onder druk? – UNIE-K
  door Jef Stroo, hoofd zorg en ondersteuning vzw De Vierklaver
 10. De rol van een lokaal bestuur in een veranderende maatschappij – OCMW Brugge & Stad Brugge
  door Sabine Van Overloop, coördinator welzijn en zorg Huis van de Bruggeling
  Jana Lanckriet, maatschappelijk werker, beleid personen met een beperking, Stad Brugge
 11. Persoonsvolgende financiering: kanttekeningen vanuit ethisch perspectief – De Kade
  door Paul Bulckaert, algemeen directeur begeleidingscentrum Spermalie-Het Anker
  & Lieve Standaert, voorzitter vzw De Kade
 12. Ethisch vermarkten: samenwerking met partners waarbij de persoon met een beperking centraal staat – t-zorg
  door Leen Van Overwalle, dedicated zorgconsulent West-Vlaanderen, t-zorg
  & Annelies Moeyersoons, adjunct-directeur vzw Kompas
 13. Word de beste zorgwerkgever van morgen! – Randstad Assistentie & Zorg
  door Doreen Roets, key account manager Randstad Medical
  & Erik Debruyne, commercieel directeur Randstad Medical
 14. Niet-vergunde aanbieders, bedreiging of verrijking voor de toekomst? – Tordale
  door Patriek Prinsie, directielid Tordale
 15. Gewoon als het kan … buitengewoon als het moet. Het belang van handicapspecifieke deskundigheid in het zorglandschap van morgen – De Kade
  door Veerle Vanthuyne, zorgdirectie begeleidingscentrum Spermalie-Het Anker
  & Tine Vanden Wouwer, zorgdirectie begeleidingscentrum Spermalie-Het Anker

Praktisch:

 • Datum: donderdag 9 februari van 16.30 uur tot 19.40 uur, met aansluitend netwerkreceptie
 • Locatie: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
 • Het aantal plaatsen is beperkt, gelieve tijdig online in te schrijven
 • Dit evenement wordt gratis aangeboden, maar is niet kosteloos. Wij rekenen een ‘no show’ fee aan van €100 indien u niet aanwezig bent zonder verwittiging vooraf.

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten. Wilt u er toch graag bij zijn? Contacteer sofie.vanhecke@west-vlaanderen.be. Bij annulaties kennen wij een plekje toe.

Partners: 

De Lovie, De Kade, D.O.P., Duinhelm, Mariënstede, OCMW Brugge, Ons HuisRandstad Assistentie & Zorg, Stad Brugge, t-zorg, Ter Dreve, Tordale,UNIE-K, VDAB en Zorgcentrum Maria ter Engelen.

Deel dit nieuwsbericht: twitterlinkedin