De opkomst van ca. 160 deelnemers voor het congres ‘Een veranderend zorglandschap. HR op missie!’ op 20 oktober moge een bewijs zijn dat men zich in de zorgsector terdege bewust is van de noodzaak om de evoluties in het personeelsbeleid op de voet te volgen en zich aan de realiteit aan te passen.

Nick Mouton (Escala) belichtte tijdens het plenair gedeelte hoe men vanuit HR via opleidingen kan inspelen op de snelle veranderingen en de toenemende specialisatie in de zorg. John Devinck (VDAB) toonde middels een analyse van vraag en aanbod op de West-Vlaamse arbeidsmarkt dat zowel de VDAB als de zorginstellingen nog heel wat uitdagingen wachten. In de namiddag werden 4 inspirerende pitches gepresenteerd, resp. door Serena Steemans (ADMB), Liesbeth Ponsaerts (vzw Vorm), Katrien Naessens (VIVES) en Marc Devreese (Zorgcentrum Maria Ter Engelen). Robert de Clercq (VDAB) sloot af met een toelichting hoe VDAB competentiegericht matchen heeft geïntroduceerd in Europa.

Tussendoor waren er 24 workshops – waaruit elke aanwezige er 4 kon kiezen – en 5 netwerkpauzes tijdens dewelke men een bezoek kon brengen aan de infobeurs met 16 stands.

Wij danken Escala, gastheer voor dit druk bijgewoonde event dat zich specifiek richtte tot directies, beleidsmedewerkers en HR-professionals uit zorg en lokale besturen, en ook alle 27 partners – zowel HR-specialisten als zorginstellingen met een good practice – die mee instonden voor de organisatie.

Presentaties die online beschikbaar worden gesteld door de sprekers:

Hier vindt u de sfeerbeelden van dit HR-Congres.