Overweeg het taalexamen Nederlands voor de zorgsector.

Meertaligheid op de werkvloer is een feit, ook in de zorg. Maar hoe weet u als werkgever of een anderstalige werknemer voldoende kan functioneren in het Nederlands? Hoe weet u of hij of zij het Nederlands voldoende beheerst om zonder problemen te communiceren met leidinggevenden, collega’s, patiënten en externen? Om een antwoord te kunnen bieden op dit soort vragen, ontwikkelt CNaVT het taalexamen Zakelijk Professioneel. Ze doet dit in opdracht van de Taalunie aan het  Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven. De kandidaten die het examen Zakelijke Professioneel succesvol afleggen, kunnen het Nederlands zowel formeel als informeel gebruiken in een professionele context, meer bepaald in de zorg of in een administratief beroep.

In dit examen voeren kandidaten luister-, schrijf-, lees- en spreektaken uit die ook werkelijk in de zorg of in een administratief beroep voorkomen. Zo moeten kandidaten bijvoorbeeld verslag uitbrengen (van een studiedag, workshop, vergadering, …), notities nemen, mailen om informatie te vragen of te geven, een gesprek voeren met een leidinggevende, voorstellen bespreken met een collega of advies geven. Authenticiteit en relevantie staan daarbij centraal.

Een CNaVT-certificaat is een troef op een cv, want een CNaVT-certificaat staat voor kwaliteit en garandeert dat werknemers kunnen functioneren in het Nederlands op een B2-niveau van het Europees Refentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) in een professionele context.

Meer weten over dit internationaal erkende certificaat?

Surf naar de website van CNaVT of contacteer het secretariaat cnavt@kuleuven.be of 016 32 55 25.

 

 

Deel dit nieuwsbericht: twitterlinkedin