In 2019 is Fedris gestart met een pilootproject burn-out. Het project begeleidt over drie jaar 300 tot 1000 personen uit de sector van de financiële en zorgsector die getroffen zijn door een burn-out. Het gaat om personen die moeilijkheden ervaren tijdens het werk, meermaals kortstondig afwezig zijn op het werk of het werk hebben stopgezet gedurende minder dan 2 maanden. Het begeleidingstraject heeft als doel werknemers toe te laten aan het werk te blijven of het werk zo snel mogelijk te hervatten. Fedris stelt een begeleidingstraject voor dat een geheel van maatregelen omvat die zowel op de persoon als op de werkomgeving gericht zijn. Dat traject duurt maximaal 9 maanden. Het is flexibel, omdat het zich moet aanpassen aan de behoeften van elk individu, afhankelijk van wat hij heeft meegemaakt en de graad van burn-out waarin hij zich bevindt.

Het pilootproject burn-out richt zich in de zorgsector op de algemene en psychiatrische ziekenhuizen en de woonzorgcentra. Werknemers uit de ziekenhuizen (NACE code 86.10), uit de rust- en verzorgingstehuizen (NACE code  87101) en de overige verpleeginstellingen met huisvesting (NACE code 87109) komen in aanmerking.

Interesse om deel te nemen aan het pilootproject? Lees er hier alles over.

Deel dit nieuwsbericht: twitterlinkedin