Trefpunt Zorg, Streekforum Zorg en RESOC Noord-West-Vlaanderen verwelkomden op 30 november 165 deelnemers in het Diocesaan Centrum Groenhove te Torhout voor de inspiratiesessie rond zorgsamenwerking: ‘Samen evolueren naar geïntegreerde zorg: niet of… wel hoe?!’

Hoe scoort West-Vlaanderen?

De voorstelling van de drie pilootprojecten De BrugEmpact! en De Koepel toont ons hoe ver de integratie van onze West-Vlaamse zorg reeds staat. Uit het panelgesprek met Petra Archie (AZ Groeninge), Julie Wyffels (Bond Moyson), Tine Vanderplancke (Vives), Lucas Vandendriessche (Sociaal Huis Oostende), Ludo Vanderaspoilden (WZC Huize Ter Walle), gemodereerd door Mike Deschamps (Probis) onthouden we vooral dat bij zorgintegratie het belang van een neutrale partner niet te onderschatten is.Alle panelleden waren het erover eens dat zorgsamenwerking de meeste voordelen biedt wanneer alle partners vanaf het begin eerlijk en open kunnen communiceren.

Nederland geeft het goede voorbeeld

Keynotespreker Marc Bruijnzeels spoorde de aanwezigen aan dit politieke momentum met beide handen vast te pakken om te experimenteren met integratie tussen de nulde-, eerste-, tweede- en derde lijn. Eveneens stelde hij vast dat daar waar de zorgprofessionals al goed samenwerken, de sector vooral bij zorgsamenwerking op het niveau van de organisaties nog een glazen plafond te doorbreken heeft.

 Last but not least…

Vanuit de overheid wil men verschillende beleidsdiensten binnen welzijns- en volksgezondheid nauwer laten samenwerken en integreren, aldus Pedro Facon. Ook loofde de directeur van de Beleidscel Volksgezondheid het West-Vlaamse enthousiasme en sloot hij deze inspirerende voormiddag af met een citaat van Wayne Dyer dat absoluut tot nadenken stemt: ‘Als je de manier verandert waarop je naar de dingen kijkt, veranderen de dingen waarnaar je kijkt’.

U vindt de foto’s op flickr en de presentaties hieronder:

Welkomstwoord Dirk De fauw

Inleiding Vlaams patiëntenplatform

Pilootproject geïntegreerde chronische zorg De Brug

Pilootproject geïntegreerde chronische zorg Empact!

Pilootproject geïntegreerde chronische zorg De koepel

Keynote Speech Marc Bruijnzeels – Jan van Es instituut

Slotconclusies Pedro Facon

Deel dit nieuwsbericht: twitterlinkedin