CM onderzocht de websites van 100 Belgische ziekenhuizen op informatie over enerzijds de financiële aspecten van een ziekenhuisopname en anderzijds de patiëntenrechten. De gebruiksvriendelijkheid van de website was eveneens een criterium.

Nauwelijks meer dan een derde van de websites blijkt een kostenraming aan te bieden! Nochtans, zo benadrukt CM, is informatie over de kostprijs van een behandeling één van de rechten van de patiënt.

Az Damiaan (Oostende) hecht groot belang aan voorafgaandelijke informatie en bouwde daarom op zijn website de mogelijkheid in om via een gebruiksvriendelijke simulator een kostenraming te maken. Patiënten worden degelijk geïnformeerd hoe ze vooraf de kostprijs van de ingreep of behandeling kunnen opvragen en worden waar nodig actief geholpen bij het raadplegen van de prijssimulator.

Benieuwd hoeveel uw volgende behandeling mogelijks kost? Probeer hier de simulator zelf uit.

Deel dit nieuwsbericht: twitterlinkedin