Besparingen, hervormingen van de eerste lijn en steeds meer mondige patiënten. De veranderingen in de zorgsector zijn haast niet meer bij te houden. Hoe goed is de volgende generatie zorgprofessionals voorbereid op dit steeds veranderende werkveld? Welke onzekerheden kunt u als zorgactor ombuigen tot opportuniteiten?

Zeven kennisinstellingen uit ons netwerk demonstreren u op 12 juni hoe zij hun opleidingen afstemmen op deze nieuwe trends en ontwikkelingen. Komt u tijdens de derde (!) editie van de Care Cocktail de nieuwe zorgopleidingen ontdekken?

 • De éénjarige professionele beroepsopleiding Zorgkunde | cvo Cervo-Go!
  door Jasmine Tilleman, opleidingscoördinator Zorgkunde
 • Agressiecoach in de zorg en Club logistiek in de zorg | Escala
  door Nick Mouton, algemeen coördinator
 • Bacheloropleiding Verpleegkunde: uitrol nieuw curriculum | Howest
  door Nathalie Schepens, opleidingscoördinator Verpleegkunde
 • Ouderenzorg in beweging | cvo Miras
  door Els Raepsaet, directieteam, en Valerie Desmet, leerkracht Zorg en Welzijn
 • VIM als tool bij kwaliteitsverbeteringVesaliusinstituut
  door Joeri Lammertyn, interne coördinator campus Brugge
 • Postgraduaat Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk | VIVES
  door Michiel Nemegeer, campuscoördinator navorming Verpleegkunde en Vroedkunde
 • Werken met ervaringsdeskundigen | ZoWe verpleegkunde
  door An Sys, docent en Tine Hollevoet, docent

Aansluitend op het plenaire luik brengen wij u tijdens onze succesvolle formule van speednetworkingmet andere zorgprofessionals in contact. Zoals u al kunt vermoeden, sluiten we de avond af met een zomerse cocktail!

Doelgroep

 • Professionals die actief zijn in de brede zorgsector.
 • Geïnteresseerden die zich vanuit hun professionele activiteiten willen verdiepen in het thema.

Programma

17.00 u. Ontvangst met bezoek aan de infomarkt
17.30 u. Verwelkoming door Sofie Meesschaert, medewerker Trefpunt Zorg
17.40 u. Nieuwe zorgopleidingen op maat van de laatste trends en ontwikkelingen
cvo Cervo-Go!Escala, Howest, cvo Miras, Vesaliusinstituut, VIVES en ZoWe verpleegkunde stellen u met trots hun paradepaardjes voor.
19.00 u. Slotwoord door Dirk De fauw, voorzitter Trefpunt Zorg
19.15 u. Speednetworking: ontmoet zorgprofessionals uit ons netwerk (5 rondes)
20.00 u. Netwerkreceptie met zomerse cocktail en bezoek aan de infomarkt

Praktisch

 • Datum: dinsdag 12 junionthaal met infomarkt vanaf 17.00 u. en start netwerkreceptie om 20.00 u.
 • Locatie: streekhuis Noord-West-Vlaanderen, kasteel Tillegem, Tillegemstraat 81, 8200 Brugge (tip gps-gebruikers!)

Inschrijven

De inschrijvingen voor de Care Cocktail 3.0 zijn afgesloten. Wenst u er toch nog bij te zijn op 12 juni? Stuur gerust een mailtje naar sofie.meesschaert@west-vlaanderen.be.

De zorgopleidingen in de kijker

De éénjarige professionele beroepsopleiding Zorgkunde cvo Cervo-Go! 
door Jasmine Tilleman, opleidingscoördinator Zorgkunde

Sinds 2016 biedt het centrum voor volwassenenonderwijs cvo Cervo-Go een éénjarige professionele beroepsopleiding Zorgkundige aan. De opleiding is uniek door haar modulaire opbouw. Cvo Cervo-Go voorziet verschillende trajecten op maat, zoals een verkort traject voor verzorgenden of logistiek assistenten die zich willen professionaliseren tot zorgkundige. Met VDAB heeft het centrum een samenwerkingsverband om werkzoekenden op te leiden tot zorgkundige. Daarnaast krijgen zij die geen diploma secundair onderwijs hebben, de kans om dit in anderhalf jaar te behalen door een traject algemene vorming te combineren met de opleiding zorgkunde. Een combinatie die de kans op werk aanzienlijk verhoogt.Cvo Cervo-Go geeft ook innovatieve en praktijkgerichte navormingen op maat voor zorginstellingen. De docenten houden de vinger aan de pols op frequentie arbeidsmarkt, werken projectmatig en coachen de cursisten richting professionele zelfstandigheid.

Agressiecoach in de zorg en Club logistiek in de zorg | Escala
door Nick Mouton, algemeen coördinator

Naast kalendertrainingen, in house opleidingen en een lerend netwerk voor vormingsverantwoordelijken biedt Escala vanaf het najaar van 2018 twee nieuwe trajecten aan: een club voor logistiek verantwoordelijken in de zorg (ziekenhuizen, wzc, …) waar deelnemers vier maal per jaar geïnspireerd worden en ervaringen kunnen uitwisselen. Alsook een nieuw traject rond agressiebeheersing specifiek voor de zorg, om opgeleid te worden tot agressiecoach.
Wat kan deze opleiding voor jou betekenen? Kom zeker luisteren!

Bacheloropleiding Verpleegkunde: uitrol nieuw curriculum Howest
door Nathalie Schepens, opleidingscoördinator Verpleegkunde

In september 2016 startten alle Vlaamse bacheloropleidingen Verpleegkunde met het nieuwe curriculum van 240 studiepunten of 4 jaar. Verpleegkunde is hierbij een uitzondering t.o.v. andere bacheloropleidingen. Tijdens de 4-jarige opleiding lopen studenten – naar Europees model –  2300 uur stage in 7 zorgdomeinen. Daar het curriculum gradueel wordt ingevoerd, loopt dit academiejaar het eerste en tweede jaar van het vernieuwde curriculum, en wordt enkel nog het derde jaar van het ‘oude’ curriculum van 3 jaar ingericht. De volgende twee jaren worden het derde en vierde jaar van het curriculum uitgerold. In juni 2020 komen dus de eerste verpleegkundigen uit het vernieuwde programma op de arbeidsmarkt.Wat is het verschil tussen het oude en nieuwe programma? Welke accenten worden gelegd binnen het nieuwe programma? Wat mag men verwachten van deze ‘nieuwe lichting’ verpleegkundigen? Hoe worden deze studenten voorbereid op de arbeidsmarkt? Hoe zit de ‘stagepuzzel’ verweven doorheen de opleiding? Howest licht de Vlaamse en eigen afspraken klaar en duidelijk toe.

Ouderenzorg in beweging | cvo Miras
door Els Raepsaet, directieteam, en Valerie Desmet, leerkracht Zorg en Welzijn

Werken binnen de ouderenzorg is en blijft een uitdaging, de sector is in volle beweging. Cvo MIRAS Zorg en Welzijn speelt graag in op deze evoluties.Via korte en praktijkgerichte bijscholingen biedt het centrum basismedewerkers in de zorg de kans om nieuwe tendensen te ontdekken. Cvo MIRAS wil hen verrijken als mens en vormen tot professionals die met hart en ziel hun job uitoefenen. Wat wil je leren?

VIM als tool bij kwaliteitsverbetering Vesaliusinstituut
door Joeri Lammertyn, interne coördinator campus Brugge

VIM staat voor Veilig Incident Melding. Het VIM-systeem wordt in het Vesaliusinstituut gebruikt als een tool bij het verbeteren van de kwaliteit. De meldingen, incidenten of bijna incidenten die – al dan niet anoniem – door cursisten en medewerkers gerapporteerd worden, worden intern behandeld en verwerkt in de cyclus van kwaliteitsverbetering. Op deze manier wil Vesaliusinstituut een open sfeer creëren waarin (bijna-)incidenten of (bijna-)fouten gemeld kunnen worden, zonder met de vinger gewezen te worden, maar met oog op het verbeteren van de interne kwaliteitsprocessen.

Postgraduaat Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk | VIVES
door Michiel Nemegeer, campuscoördinator navorming verpleegkunde en vroedkunde

Verpleegkunde en VroedkundeHet huidige zorglandschap, en meer bepaald in de eerste lijn, is in volle verandering. Dit vertaalt zich onder meer in een toename van de huisartsenpraktijken. Het postgraduaat ‘Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk’ van VIVES richt zich dan ook specifiek tot verpleegkundigen die een fundamentele rol willen opnemen binnen deze specifieke context.
De verpleegkundige in de huisartsenpraktijk staat de huisarts bij in de begeleiding, behandeling en verzorging van zorgvragers en doet dit op een autonome, kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde wijze.De focus ligt op de begeleiding, educatie en coaching van zorgvragers met een langdurige zorgnood en hoe de zorgcoördinatie hiervoor kan georganiseerd worden binnen verschillende contexten. Anderzijds wordt er stilgestaan bij de specifieke organisatie van een huisartsenpraktijk en het multidisciplinaire aspect.

Werken met ervaringsdeskundigen | ZoWe verpleegkunde
door An Sys, docent en Tine Hollevoet, docent

Het werken met ervaringsdeskundigen zorgt voor verbinding tussen student en ervaringsdeskundigen. In de eerste 2 jaar van de opleiding van ZoWe verpleegkunde wordt visievorming bij de studenten gestimuleerd door hen te leren omgaan met ervaringsdeskundigen via diverse werkvormen. Dit gebeurt via getuigenissen en het uitwerken van projecten. In het derde jaar worden studenten begeleid in gespreksvaardigheden via rollenspelen met ervaringsdeskundigen en docenten. Via deze werkvormen leren studenten hun blik verruimen en aandacht hebben voor het verhaal van de zorgvrager, eveneens verwerven de studenten inzicht in herstelgerichte zorg. De ervaringsdeskundigen krijgen voldoening en het interageren helpt hen verder in hun herstelproces.

 


Afbeelding door dryicons –
 freepik.com

Deel dit nieuwsbericht: twitterlinkedin