AZ Sint-Lucas heeft zijn accreditatietraject met verve afgerond met een score van 99%. Op 16 november om 17u30 werd door Kees van Dun, directeur van NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg), officieel het internationale NIAZ-Qmentum label uitgereikt in aanwezigheid van directie en medewerkers. Dit betekent dat het ziekenhuis de externe audit die half september met succes heeft doorstaan en tot eind 2021 is geaccrediteerd.

Van 18 tot 22 september werd AZ Sint-Lucas bezocht door een team van 8 externe auditoren voor een uiterst grondige doorlichting. Aan de hand van meer dan 2000 criteria beoordeelden zij de kwaliteit en patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Deze criteria werden rechtstreeks op de werkvloer zelf afgetoetst bij iedereen die een rol speelt in het (zorg)proces: van bestuur, artsen, managers, verpleegkundigen en staf tot medewerkers van ondersteunende diensten.

Het resultaat van deze audit is ronduit schitterend: een score van 99% en (als een van de weinige Vlaamse ziekenhuizen) een accreditatie zonder voorwaarden. Dit betekent dat er geen werkpunten zijn die in orde moeten gebracht worden om het label in ontvangst te kunnen nemen.

Niko Gobbin, algemeen directeur AZ Sint-Lucas: “We zijn als organisatie zeer trots dat we dit internationaal kwaliteitslabel behaald hebben. Er is jaren aan voorbereiding aan voorafgegaan maar we hebben kunnen aantonen dat we kwalitatieve en veilige zorg leveren, dat dit verankerd zit in onze werking en dat we een cultuur hebben van permanente verbetering. Uiteraard rusten we niet op onze lauweren en zullen we de komende jaren de ingeslagen weg verder bewandelen.”

Wat is NIAZ-Qmentum?

NIAZ-Qmentum is een internationaal accreditatieprogramma dat is ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek en ervaringen op het terrein van accreditatie in de gezondheidszorg. Het uitgangspunt van het programma is dat kwaliteitsverbetering tot stand komt door kennisoverdracht en draagvlak in zorgorganisaties. Dit betekent dat medewerkers uit alle onderdelen van een organisatie op één of andere wijze betrokken zijn bij kwaliteitsverbetering en het accreditatieproces. Het programma biedt zorgorganisaties een kwaliteitskader en instrumenten om de eigen organisatie aan het kwaliteitskader te toetsen.

NIAZ-Qmentum doorloopt een accreditatiecyclus die start met de aanmelding door de instelling bij het programma. Vervolgens wordt de instelling begeleid bij het voorbereiden en uitzetten van de zelfevaluatie vragenlijsten in de organisatie. De zelfevaluatie leert de instelling waar acties nodig zijn. Met het actieplan gaat de instelling aan de slag, waarna de interne audits en het externe auditbezoek plaatsvinden. Vervolgens ontvangt de instelling het auditrapport en accreditatiebesluit en laat de instelling zien hoe acties zijn opgepakt en wat daarvan de resultaten zijn.

Bron: persbericht AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Proficiat aan onze partner! 

Contact:

Iny Cleeren | Verantwoordelijke dienst communicatie
AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Groenebriel 1, 9000 Gent
Tel. 09 224 61 23
mailto:iny.cleeren@azstlucas.be

Deel dit nieuwsbericht: twitterlinkedin